ŞİRKET DUYURUSU

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında;

Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş’nin tasfiyesine karar verilmiştir.

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;

“Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.”

hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan;

kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TASFİYE HALİNDE Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş TASFİYE KOMİSYONU

 

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş’ye ait banka hesap numaraları:

Bilgi edinmek için 4444404 nolu çağrı markezini arayabilirsiniz. Duyuruları www.tasarruforg.com resmi websitesinden takip edebilirsiniz.